transp
transp
transp
transp
transp

Svarta listan - flygbolag

Ändringar som skett i förhållande till den senaste listan, som publicerades i maj, är att ett flygbolag Avior Airlines (Venezuela), har lagts till på listan. Två andra; Mustique Airways (St. Vincent) och Urga (Ukraina) har tagits bort från listan.

Hela den uppdaterade listan över flygbolag som är svartlistade finns tillgänglig via denna länk.

Den svarta listan är en lista på flygbolag som antingen inte anses uppnå acceptabel säkerhetsnivå enligt internationell standard eller vars lands myndigheter inte kan tillgodose nödvändiga flygsäkerhetskrav.

Resebyråer och researrangörer är enligt lag skyldiga att informera resenärer om svartlistade flygbolag. Se vidare under Information om flygbolag

SRF 2017-12-11
transp
transp transp
transp
  

Beställ Avbeställ
2018
2017
2016
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp