transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Flygbiljettsregler

Av- och ombokning av biljetterAv flygbolagens villkor framgår det om biljetten är av- eller ombokningsbar. I allmänhet är det endast förstaklass- och vissa businessklass-biljetter samt några andra slag av biljetter (ex.vis SAS Economy Flex) som kan avbokas utan att detta medför annat än eventuella administrationsavgifter. Flera flygbolag tillåter att biljetter kan bokas om till annan dag mot en avgift och med eventuell uppräkning till det pris som gäller för den ändrade flygtiden. Räkna därför med att de flesta biljetter inte kan avbokas och att många flygbolag inte heller tillåter ombokning. Särskilt gäller detta för lågprisflygbiljetter och ungdoms- eller studentbiljetter.Resenärens namn i flygbiljettenFlygbolagens regler om hur passagerarens namn ska skrivas i biljetten skiljer sig åt från flygbolag till flygbolag. Några flygbolag, framför allt de amerikanska, kräver att det första förnamnet i passet ska stå först av alla förnamn, även om detta inte är passagerarens tilltalsnamn, medan andra vill att tilltalsnamnet står först.

Resebyråföreningen rekommenderar därför tillsvidare att namnet skrivs på samma sätt och i samma ordning som i passet. Smeknamn ska aldrig användas i flygbiljetter.

De flesta flygbolag kräver att flygbiljetter med namn, som är felstavade och/eller inte stämmer överens med passet, måste skrivas om eller ställas ut på nytt. För detta extraarbete tar både flygbolagen och resebyråerna administrationsavgifter. Några flygbolag kan till och med förklara den felaktiga biljetten ogiltig och kräver således att en ny biljett ställs mot full betalning.Outnyttjade flygsträckorMånga flygbolag tillåter inte att resenären endast utnyttjar delsträckor av resa, som omfattar flera flygningar. Om du exempelvis köpt en flygresa från Stockholm via London till Hongkong, måste du påbörja resan i Stockholm. Skulle du påbörja resan först i London eller bara utnyttja returresan, kan flygbolaget kräva att du köper en ny biljett.

Skäligheten i att en köpt flygbiljett avbokas eller att en tilläggsavgift tas ut av resenären, om inte alla delar av en flygbiljett utnyttjas, kan ifrågasättas. En resenär som har betalat för en flygbiljett, borde själv få avgöra om han eller hon endast vill utnyttja delar av denna. För att undvika onödiga överraskningar rekommenderas dock att villkoren iakttas. Om någon omständighet inträffar, som gör att en resenär inte har möjlighet att checka in till avreseflygplatsen enligt biljetten, bör kontakt tas med resebyrån eller flygbolaget.Ändring av biljettpriserNär du beställer en flygbiljett hos en resebyrå, vare sig det är i en butik eller via nätet, ställer resebyrån i allmänhet ut biljetten omedelbart eller i varje fall under samma dag. Flygbolagen garanterar i allmänhet biljettpriset under dagen.

Om biljetten ställs ut först dagen efter beställningen, riskerar du att priset ändras på grund av valutakursändringar eller andra prisändringar. Vill du vara säker på att inte få betala mer än det pris som gällde vid beställningen, begär att få en skriftlig bekräftelse.

Sedan biljetten ställts ut gäller i allmänhet att priset inte kan ändras. Dock kan det förekomma att flygbolag begär att få ta ut extra avgifter för redan utställda flygbiljetter, när exempelvis en stat infört en skatt, som inte var känd när biljetten ställdes ut men som börjat gälla innan resan påbörjats.

SRF 2011-01-20
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp