transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Viktigt att tänka på inför och under flygresan

Kontakt med resebyrånEmellanåt kan resebyrån behöva kontakta resenären, t.ex. vid ändringar i den köpta resan. Det är därför viktigt att resenären lämnar kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadresser och att dessa är korrekta. Resenären måste löpande kontrollera om han/hon har fått meddelanden. Det är också viktigt att eventuella ändringar i kontaktuppgifter meddelas resebyrån.

Om flygbolaget eller resebyrån har skickat meddelande om t.ex. ändrad avgångstid till en e-postadress som resenären uppgivit, har inte dessa något ansvar om kunden missar flyget därför att meddelandet inte lästs.Flygtider i resplan och på biljettDe tider som anges på biljetten och resplanen är alltid angivna i lokal tid. Om ett flygplan avgår från Arlanda klockan 14.00 och ankommer till London klockan 15.30, är alltså flygtiden 2,5 timmar, eftersom det skiljer en timme mellan Storbritannien och Sverige.

Flyg- och resplaner har ofta gjorts upp lång tid i förväg och därför kan det hända att tidtabellsändringar har gjorts under mellantiden, många gånger med kort varsel.IncheckningstiderDet är den enskilda flygplatsen och/eller flygbolaget som bestämmer hur långt före avgång som incheckning ska ha skett. Den ökade säkerhetskontrollen på alla flygplatser i världen har medfört att dessa tider numera ofta är mycket längre än tidigare. Var därför uppmärksam på när incheckning senast ska ha skett för just din resa.

Köerna vid både incheckningsdiskarna och säkerhetskontrollen är mycket ofta långa. Se därför alltid till att vara på flygplatsen i god tid. I USA ska incheckning ofta ske senast två (2) timmar före avgång. Om den angivna incheckningstiden inte iakttas, blir resenären normalt sett nekad ombordstigning. Det är inte en giltig ursäkt att kön till incheckningen var lång. Att en resenär blir nekad ombordstigning därför att incheckningen har skett för sent, utgör inte en sådan nekad ombordstigning som berättigar till assistans enligt EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter. Normalt sett täcker inte heller en försäkring kostnader i samband med missat flyg, om anledningen är för sen incheckning.

Tider och andra föreskrifter avseende incheckning och säkerhetskontroll kan med kort varsel ändras av luftfartsmyndigheter eller flygplatsledningen. Du rekommenderas därför att alltid, redan vid ankomsten till resmålet och allra senast vid tidpunkten för din återbekräftelse, när sådan skall ske (se nedan), att ta reda på avgångsterminal och aktuella incheckningstider.Öppna biljetterFör vissa biljetter finns möjlighet att lämna hemresetidpunkten öppen. Detta innebär att det för den aktuella sträckan inte finns någon plats reserverad och att man därför kan få resa vid önskad avgång på önskad dag endast i mån av plats.

Observera att det under högsäsong ofta kan vara svårt att få plats på hemresan. Vid öppen bokning bör du därför räkna med att du inte kan få plats på den dag du önskar. Du rekommenderas därför att försöka boka så tidigt som möjligt.

Om du inte bokat hemresan ansvarar inte resebyrån för att du inte kan få plats på önskat flyg och önskad dag, även om du nämnt detta vid bokningen. Resebyrån kan inte heller hållas ansvarig för eventuella extra kostnader, som drabbar dig för att du t.ex. blir tvungen att köpa nya biljetter.ÅterbekräftelseMånga flygbolag kräver återbekräftelse (reconfirmation) av din bokning senast 72 timmar innan återresan påbörjas eller när en pågående resa avbryts efter det att den påbörjats. Detta gäller framför allt vid resor utanför Europa.

Du är själv ansvarig för att återbekräftelse gör. Resebyrån kan inte göras ansvarig, om flygbolaget vid utebliven återbekräftelse disponerar över din bokade plats. Detta kan innebära att du inte längre kan utnyttja din biljett utan måste köpa en ny. Normalt sett har du i sådana fall inte rätt till någon återbetalning för den icke utnyttjade biljetten.

Återbekräftelse kan ske hos auktoriserade resebyråer och större flygbolag, men vi rekommenderar att du alltid kontaktar det flygbolag som du skall flyga med, eftersom du då samtidigt kan få information om eventuella ändringar.Svartlistade flygbolagAv säkerhetsskäl har EU-kommissionen förbjudit vissa flygbolag att bedriva verksamhet i europeiskt luftrum.

Den som säljer eller förmedlar flygbiljetter är skyldig att informera kunden om sådana flygbolag, som förts upp på EU:s lista över flygbolag som förbjudits verka inom EU. Under rubriken Information om flygbolag kan du läsa mer om detta.

Länk till EU-kommissionens förteckning över svartlistade flygbolag.ReklamationFel i bokning eller biljett ska omgående, efter det att felet upptäckts, reklameras till resebyrån, så att denna ges möjlighet att avhjälpa felet med så liten olägenhet för dig som möjligt. Fel under själva transporten bör omgående reklameras direkt till det transporterande flygbolaget.

Om felet inte kan avhjälpas och du heller inte kan finna en passande lösning tillsammans med resebyrån och/eller flygbolaget, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. De flesta flygbolag följer nämndens rekommendationer. Resebyrå som är medlem i SRF ska följa nämndens rekommendationer.ÖvrigtHär finner du information om:
Bagage- och säkerhetsregler
Pass och visum
Hälsobestämmelser
SRF:s folder "Att tänka på inför och under flygresan"

SRF 2011-01-18 (rev. 2014-02-24)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp