transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Hälsobestämmelser

Köp av flygbiljettDu är själv skyldig att ta reda på vilka hälsobestämmelser som gäller för inresa i de länder du ska besöka. Se vidare nedan under Vaccinationer.Köp av paketresaArrangören har en skyldighet att upplysa om hälsobestämmelser som är tillämpliga för resan. Framförallt gäller detta vaccinationer. Ofta fullgörs denna skyldighet genom hänvisning till en hemsida. Resenären har i sådana fall skyldighet att följa arrangörens hänvisning och undersöka vad som gäller.

Observera att arrangören endast har skyldighet att informera om vad som gäller. Det är resenärens ansvar att se till att nödvändiga bestämmelser är uppfyllda.MedicinintygOm du använder någon form av medicin bör du före avresa undersöka hos apoteket, om det behövs ett intyg avseende sådan medicin för resa till det aktuella landet.

Dina mediciner bör du ha i handbagaget. Väskorna som du checkar in kan komma bort, bli försenade eller förstörda. Mediciner som är flytande ska du visa upp i säkerhetskontrollen.

För införsel av narkotikaklassade mediciner för eget bruk i EU-EES-länderna måste du kunna visa upp ett intyg som styrker din rätt att ta med dig läkemedlen. Detta gäller oavsett om du har medicinen i handbagaget eller det incheckade bagaget. Till narkotikaklassade läkemedel räknas bland annat många sömnmedel, lugnande medel och starka smärtstillande medel. Hos apoteket kan du få ett s.k. Schengenintyg. Läs mer på Swedavias hemsida.VaccinationerDu ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller ifråga om vaccinationer för det aktuella resmålet. Det finns många hemsidor där det går att hitta information om obligatoriska, förebyggande och rekommenderade vaccinationer, bl.a. www.1177.se, som drivs av Sveriges landsting.

Om resebyrån lämnar information om vaccinationer, malariamediciner eller liknande sker detta endast som en ren service och informationen lämnas helt utan ansvar för resebyrån.Sjukvård utomlandsSom svensk medborgare har du rätt till sjukvård i övriga EU/EES-länder och Schweiz. Det krävs dock att du har det europeiska sjukförsäkringskortet, som kan beställas från Försäkringskassan.

Om du blir sjuk i ett land utanför EU/EES, med undantag för ett fåtal länder med vilka Sverige har avtal om sjukvårdsförmåner, har du inte rätt till ersättning för kostnader för sjukvård. Det kan kosta mycket pengar att bli sjuk utomlands. Det är i sådana fall viktigt att ha ett fullgott försäkringsskydd. Du kan läsa mer om försäkringar här.

SRF 2011-01-18
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp