transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Införsel av varor till EU

BELOPPSGRÄNSER FÖR INFÖRSEL AV VARORSedan den 1 december 2008 gäller nya tullregler för införsel av varor från länder utanför EU.

Vid resa till EU med flyg eller färja i kommersiell trafik får man tullfritt ta med sig varor för 4 000 kr (€ 430), vilket innebär att gränsen höjts från 1700 kr.
Vid resa landvägen är det tullfria beloppet 2 800 kr (€ 300).

Mer information (bl.a. om vad som gäller vid införsel av sprit och tobak) finns på Tullverkets hemsida och på EU-kommissionens sida för Taxation and Customs Union.

SRF 2008-12-17INFÖRSEL AV ANIMALISKA PRODUKTERPå grund av risken för att smittsamma sjukdomar förs in i Europeiska unionen (EU) finns det stränga rutiner för införsel av vissa animaliska produkter till EU. Dessa rutiner gäller inte förflyttningar av animaliska produkter mellan de 27 medlemsstaterna i EU, eller animaliska produkter som kommer från Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino och Schweiz.

Alla animaliska produkter som inte överensstämmer med dessa bestämmelser måste lämnas vid gränsen till EU för destruktion. Om sådana varor inte deklareras kan det leda till böter eller åtal.

Av Bilaga IV till förordningen framgår i detalj vilka produkter och vilka kvantiteter som får föras in för personligt bruk.

Förordningen (206/2009) som trädde i kraft den 1 maj 2009 kan i sin helhet hämtas upp här.

SRF 2009-08-07
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp