transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Reserekommendationer

UD:s RESEREKOMMENDATIONERPå Utrikesdeprtementets hemsida finns allmän reseinformation för de länder där Sverige har ambassader eller på annat sätt är representerat. Där kan Du också hitta nyttiga länkar till andra myndigheter och andra länders reseråd.

På hemsidan finns också en förteckning över de områden som UD avråder oss från att resa till.

En avrådan från UD att resa till ett land eller område är en rekommendation. Det är den enskilde resenären som måste fatta beslutet att avstå från att åka eller skjuta upp resan.

När UD avråder från resor har det ekonomiska och juridiska konsekvenser endast för paket/charterresor. Läs mer om detta på UD:s hemsida - Vad innebär en avrådan?.

Nu kan du även ha med dig UD:s reseinformation i mobilen. Utrikesdepartementets rese-app, ger dig aktuell information och konkreta tips om din resa.

SRF 2006-08-04 (rev. 2015-06-18)EU:s RESEREKOMMENDATIONEREU-kommissionen har gjort en sammanställning över alla EU-länders reserekommendationer.

För en aktuell överblick, se Kommissionens hemsida här.

SRF 2016-02-02
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp