transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Resor till USA och Kanada

Nya regler för inresa i USA, uppdaterad 1 feb

Amerikanska myndigheter har nu lättat på bestämmelserna rörande inresa till USA för svenska medborgare med dubbelt medborgarskap eller födelseort i något av de sju länderna, se nedan, som infördes för ett par dagar sedan. Visa behövs som tidigare för längre vistelser i landet likaså ESTA-ansökan, se längre ned. För mer information se också amerikanska ambassadens uppdaterade hemsida här.

Den 27 januari 2017 ändrades USAs inreseregler till landet. Temporärt inreseförbud under 90 dagar har införts för medborgare från Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen. Svenska medborgare med dubbelt medborgarskap eller födelseort i något av dessa länder, hänvisas till den amerikanska ambassaden i Stockholm.

2017-01-30, uppdaterad 2017-02-01ESTANya regler för inresa i USA
Från 21 januari 2016 började USA tillämpa hårdare regler för sitt Visa Waiver Programme, VWP.

Svenska medborgare, får med nedan listade undantag, även i fortsättningen resa in i USA och vistas 90 dagar i landet utan visum under förutsättning att man har fått sin ESTA-ansökan godkänd samt att man innehar giltigt pass. Passet ska från den 1 april 2016 även vara ett s.k. e-pass som innehåller ett chip lagrat med biometrisk information. Dessa pass har en kameraliknande symbol på framsidan.

Undantag:
Svenska medborgare som har rest till eller varit i Iran, Irak, Sudan eller Syrien efter den 1 mars 2011 eller har dubbelt medborgarskap i något av dessa länder.

Dessa resenärer måste ansöka om visum via USA:s ambassad eller konsulat. Finns en fortsatt giltig och tidigare beviljad ESTA-ansökan för dessa resenärer, betraktas den som ogiltig och som man alltså måste ansöka om på nytt.

Mer information finns att läsa på US Department of State's hemsida. U.S. Department of Homeland Security


Registrering i ESTA ska göras senast 72 timmar före avresa
Resenärer som är medborgare i de länder, som omfattas av det amerikanska Visa Waiver-programmet och som planerar att resa till eller passera USA, måste senast 72 timmar före avresan ansöka om inresetillstånd via ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

Använd endast den officiella ESTA-sajten
SRF rekommenderar att man bara använder sig av den enda officiella websajten som är: https://esta.cbp.dhs.gov/. Det finns andra hemisdor som erbjuder ESTA-registrering, men dessa tar ut en extra avgift.

Avslagen ansökan
Den som inte får sin ansökan godkänd kan i stället ansöka om visum för inresa till USA. Tänk på att det kan ta lång tid att erhålla sådant visum, något som både resenärer och resebyråer bör ta hänsyn till vid bokning av flygbiljetter till eller via USA.

Vissa länder omfattas av US Visa Waiver Program (VWP)
För mer information - se vidare USA:s ambassads hemsida

Har resebyrån något ansvar?
Det är resenären som själv ansvarar för att han/hon registrerat sig senast 72 timmar före avresa och erhållit inresetillstånd. Resebyrån bör dock informera alla resenärer om denna skyldighet. Vid försäljning av paketresor är både arrangören och återförsäljaren skyldiga att informera resenären om alla inresebestämmelser. Det finns i och för sig inget som hindrar att resebyrån hjälper resenärer att registrera sig i ESTA, men det skall betonas att uppgifterna är personliga och kan uppfattas som känsliga.

Erhållna tillstånd att resa in i USA gäller under en tvåårsperiod, dock längst till dess passets giltighet går ut.

Ytterligare information
på svenska kan hämtas på den amerikanska myndighetens hemsida U.S. Department of Homeland Security.

Text uppdaterad 2016-04-05 (rev. 2017-01-30).APISESTA ersätter inte APIS, dvs. de uppgifter som ska lämnas till flygbolaget före avresa, se information under PNR-uppgifter/Uppgiftskrav för resa till USA.

SRF 2008-12-08 (rev. 2015-08-03, 2016-01-22)eTA- Electronic Travel AuthorizationSvenska medborgare behöver från och med den 15 mars 2016 ha med sig en elektronisk resehandling, en s.k. eTA (Electronic Travel Authorization) för inresa med flyg till Kanada. Även vid transit krävs eTA. Reser man in i Kanada via sjö- eller landvägen behövs dock inget eTA.

Ansökan kostar 7 kanadensiska dollar, vilket motsvarar ca 45 svenska kronor. Ansökan kan göras via denna länk.

Betalning görs i samband med ansökan via kreditkort.

När eTA beviljas kopplas uppgifterna till dem som finns i passet och gäller således till dess att passet byts ut.

Mer information finns att läsa från de kanadensiska myndigheterna här.

SRF 2016-03-10 rev 2016-12-20
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp