transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Ut- och införsel av kontanter

IMAGES
 
Från och med den 15 juni 2007 måste enligt en EG-förordning (nr 1889/2005) alla resenärer, som reser in i eller lämnar EU med 10 000 euro eller mer i kontanter eller motsvande belopp i annan valuta, deklarera detta till tullen. Avsikten med förordningen är att stödja det arbete som sker på EU-nivå för att bekämpa kriminalitet och förbättra säkerheten genom att motarbeta penningtvätt, terrorism och kriminalitet.

Vem ska lämna en deklaration?
Alla som reser in i eller lämnar EU via de yttre gränskontrollerna
• med 10 000 euro eller mer i kontanter,
• eller motsvarande belopp i andra valutor eller i lätt konvertibla tillgångar (t.ex. obligationer, aktier, resecheckar).

Var ska jag göra deklarationen?
Deklarationen ska fyllas i och lämnas till tullen (eller annan behörig myndighet) vid den kontroll där du reser in i eller lämnar EU.

Vad händer om jag inte fyller i hela deklarationen eller om jag lämnar in en felaktig deklaration?
• Pengarna kan kvarhållas eller tas i beslag.
• Du kan bli straffad.

Var uppmärksam på att särskilda kontroll- och deklarationsbestämmelser för förflyttningar av kontanter inom EU gäller i vissa medlemsstater. De gäller utöver EU-reglerna.

Europeiska kommissionens webbplats finns bakgrundsinformation och hänvisningar till de enskilda medlemsstaternas webbplatser.

SRF 2007-06-12
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp