transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Offentlig upphandling

Tillsammans med Sveriges Affärsreseförening, SBTA, och VHS Upphandling har SRF arbetat fram en vägledning för upphandling av resebyråtjänster som i första hand är avsedd att användas av å ena sidan statliga myndigheter och å andra sidan resebyråer.

Vägledningen kan hämtas upp här.

SRF:s medlemmar kan hämta upp den arvodesmatris, som finns i vägledningen, i excelformat under rubriken Bilagor,

SRF 2009-06-10

transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp