transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Presentkort

Giltighetstid för presentkortEtt presentkort gäller i tio år från den dag då det ställs ut, om det inte står något annat på det. Ett presentkort kan dock gälla under en kortare tid än tio år, men då måste antingen antalet år eller ett slutdatum anges på presentkortet. Om man förlänger giltighetstiden för presentkortet, måste ett nytt slutdatum anges, annars förlängs giltighetstiden med ytterligare tio år.

SRF rekommenderar sina medlemmar att inte ställa ut presentkort med kortare giltighetstid än tre år.
TRANSP
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp