transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Redovisningsskyldighet

REDOVISNING AV MEDEL TILLHÖRANDE IATA-FLYGBOLAGI ett brev från 2005 till agenterna/resebyråerna redogör IATA för dessas redovisningsskyldighet. Brevet kan hämtas upp här.

SRF bekräftar att innehållet i brevet är korrekt och överensstämmer med såväl agentavtalet som lagen om redovisningsmedel.

Det ska dock påpekas att en redovisningsgäldenär, dvs. i det här fallet resebyrån, kan ”sammanblanda” medlen utan att göra något fel så länge resebyrån är solvent. Det bästa är naturligtvis att alltid ha samtliga redovisningsmedel på ett särskilt bankkonto, lämpligen det konto från vilket BSP kan hämta pengarna med autogiro. Det kan nämligen vara svårt, när man är mitt inne i en verksamhet, att avgöra när en obeståndssituation uppkommer. I ett sådant fall finns risken att pengarna avskiljs för sent, dvs. att de har varit sammanblandade under en tid då resebyrån varit på obestånd - och här talar vi oftast om en mycket kort tid, kanske 1-3 dagar.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar SRF sina medlemmar att i möjligaste mån följa IATA:s uppmaning, att resebyrån med jämna mellanrum överför betalningar avseende sålda flygbiljetter till ett särskilt bankkonto till dess betalning ska ske till flygbolagen. Vid minsta risk för insolvens ska samtliga medel som tillhör flygbolagen omedelbart avskiljas för flygbolagens räkning.

I resebyråns bokföring ska redovisningsmedlen alltid bokföras på separata konton.

SRF 2006-08-11 (rev. 2014-08-08)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp