transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Bättre konkurrens i Sverige

Konkurrensverket har bjudit in myndigheter och branschorganisationer, däribland SRF, att ta upp och peka på konkurrensproblem och att lämna förslag till åtgärder för att förbättra konkurrensen och därmed förutsättningarna för väl fungerande marknader i Sverige.

SRF har utnyttjat tillfället och skickat in en skrivelse som kan hämtas upp här.

SRF 2008-10-06
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp