transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Konsumentskydd

Kommissionens förslag till nytt konsumentskyddsdirektivUnder hösten 2008 presenterade EU-kommissionen ett förslag till nytt konsumentskyddsdirektiv. Förslaget är tänkt att ersätta de nu gällande direktiven om distansavtal, avtal utanför fasta affärslokaler, oskäliga avtalsvillkor och konsumentköp. SRF och ECTAA har arbetat för att även paketresedirektivet skulle omfattas av det nya förslaget, men detta har ansetts vara så specifikt att det bör regleras separat. Däremot har aviserats att även paketresedirektivet kommer att revideras inom kort.

Förslaget har behandlats i parlamentet och rådet under vintern och våren 2009 och kommer att åter tas upp till behandling i höst.

SRF har skrivit till de svenska parlamentsledamöterna, den svenska konsumentministern och nu senast till justitiedepartemnet. Brevet till justitiedepartementet kan hämtas upp här.

SRF 2009-07-15
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp