transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Konsulär katastrofinsats

SRF har yttrat sig över betänkandet "Konsulär katastrofinsats" (SOU 2008:23). SRF:s remissvar kan hämtas upp här. SRF har inga invändingar mot förslaget utan välkomnar att en lag införs för att reglera hur katastrofsituationer ska hanteras och hur ansvaret ska fördelas.

Betänkandet kan hämtas på regeringens hemsida.

SRF 2008-09-01
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp