transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Personer med funktionshinder (PRM)

Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har ofta särskilda behov vid resa oavsett vilket transportmedel som används. Med anledning härav har det antagits EU-förordningar som stadgar vissa rättigheter.

Med "personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet" avses personer vars rörlighet är nedsatt på grund av fysiskt eller psykiskt funktionshinder eller psykisk funktionsnedsättning eller på grund av annat funktionshinder eller ålder. Ofta används den engelska förkortningen PRM för dessa personer, Persons with Reduced Mobility.

Framförallt är det transportören som åläggs ett ansvar, men resebyråer och researrangörer har en skyldighet att ta emot information om behov av assistans och vidarebefordra sådan information till transportören. Det finns vidare ett förbud mot diskriminering av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Närmare information om de regler som gäller för resa med flyg, buss, tåg och båt finns under Resenärers rättigheter och skyldigheter.

SRF 2011-11-29
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp