transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Reklamationer

Reklamation vid utebliven assistansPassagerare som inte får den assistans av flygbolag, som de är berättigade till enligt EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter, 261/2004, bör snarast reklamera detta.

Reklamation görs lämpligen med hjälp av den blankett som EU-kommissionen tagit fram och som finns på EU-kommissionens hemsida under rubriken Forms, där den finns på alla EU:s officiella språk. Välj språk genom att klicka på den lilla rutan med tre punkter i. Genom att klicka på den första rutan får man upp den engelska versionen i pdf-format.

Reklamationen ska i första hand skickas till det aktuella flygbolaget och i andra hand till tillsynsmyndigheten i det land där incidenten inträffade. På samma sida som reklamationsblanketten kan hämtas upp på, finns också en förteckning över tillsynsmyndigheterna (enforcement bodies) i EU:s alla medlemsstater. I Sverige är Konsumentverket tillsynsmyndighet.

Adresser till flygbolagen kan sökas på hemsidorna för:
IATA
AEA - the Association of European Airlines
ERA - the European Regions Airline Association
ELFAA - the European low fares airline association.

När reklamationen avser flygningar som ingått i en paketresa, förordar SRF att researrangören tar hand om reklamationen för kundens räkning. Det är i detta sammanhang mycket viktigt att samtliga resenärers namn tydligt framgår. Researrangören bör även inhämta fullmakter från resenärerna, som ger arrangören rätt att företräda resenärerna och ta emot betalning från flygbolaget för resenärernas räkning.

SRF 2010-08-03
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp