transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Årsmöte 2018

TID OCH PLATSÅrsmötet äger rum tisdagen den 24 april på Historiska museet, Narvavägen 13-17 i Stockholm mellan kl. 10-13.

Efter avslutat möte serveras lunch för dem som önskar.

Medlemmar anmäler sig till: info@srf-org.se senast den 16 april.
PROGRAMUngefärliga programtider:
09:30 | Registrering & kaffe
10:00 | Årsstämma, se dagordning här
11:00 | Genomgång av det gångna året, GDPR och andra aktuella frågor
13:00 | Mötet avslutas med lunchVALBEREDNINGENS FÖRSLAGValberedningen föreslår SRF:s årsstämma följande styrelsesammansättning för verksamhetsåret 2018-2019:

Ordförande
Kent Wallstedt, Jambo Tours/TEMA, omval


Vice Ordförande
Eva Moen-Adolfsson, Resia Travel Group, omval


Ordinarie ledamöter
Mattias Andersson HRGomval
Anders G BohlinGBT American Expressomval
Anders Lindén Tranås Resebyråomval
Michael Schüller Egenciaomval
Katarina Sjögren-Petrini Ticket Privatresoromval
Peter Stegarås Travel Supportomval
Jari Virtanen Stena Line Travel Groupomval
Peter Browall DER Touristik (Apollo)nyval
Florian Geissler European Travel Interactive (Etraveli)nyval
Johan Kvist Unlimited Travel Groupnyval
Johnny Nilsen Vingnyval
Patrick Törn TUInyval


Suppleanter
Milla Limrell Winbergs Resebyrå omval
Tommy Swanson Swanson's omval


Eventuella synpunkter kan lämnas till valberedningens ordförande,
Anders Johansson-Crona (Resia) 031-63 60 06,
Anders Johansson-Crona
ÅRSREDOVISNINGARHär kan du hämta upp årsredovisningarna för 2017 för Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen och Svenska resebyråföreningens Service AB.BUDGETBudgeten för 2018 och en jämförelse med tidigare år kan hämtas upp här.


SRF 2018-03-22
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp