transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
ECPAT

IMAGES
SRF stödjer och deltar i ECPAT Sveriges arbete. ECPAT Sverige är en ideell förening som arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel: barnpornografi, trafficking och barnsexturism. Du kan läsa mer om ECPAT och deras arbete på www.ecpat.se.Om du under resa stöter på eller misstänker sexuella övergrepp på barn, anmäl detta till lokal polis. Om du reser med ett företag som antagit ECPAT:s Uppförandekod kan du även anmäla detta till deras personal. Du kan också anmäla informationen direkt på ECPAT Hotline: www.ecpathotline.se.

När ingen ser - En film om barnsexhandel

I Sverige arbetar två utredare med att identifiera bilder av ett barn som våldtas av två män. En ung pojke hamnar i en övergreppssituation där en vuxen man håller honom fast under nästan två år. I norra Rumänien erbjuds en flicka ett jobb i Italien men blir inlåst som sexslav. En organisation i Kambodja arbetar mot barnsexturismen i landet. I Sydsudan arbetar en kvinna med att rädda barn från en uppväxt i huvudstadens bordeller. Där har efterfrågan från före detta soldater, biståndsarbetare och affärsmän skapat en omfattande barnsexmarknad. I filmen När ingen ser möter vi barns, polisers och organisationers berättelser. Vi får en inblick i den globala handeln med barn och dess olika skepnader, men får också följa det hoppfulla arbetet mot den.

Titta på filmen här!

Under hösten 2007 genomförde SRF tillsammans med ECPAT Sverige en kampanj mot barnsexturism under parollen ”Fega inte ur”. Syftet med kampanjen var att få resenärer att anmäla misstänkta sexualbrott mot barn. Deltagande resebyråer har haft adresslappar till bagaget, klistermärken och informationsbroschyrer.

SRF 2012-05-08 (rev. 2013-10-28)
TRANSP
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp