transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Försäkringar

Under den här rubriken finns information om reserelaterade försäkringar och garantier.

Av underrubrikerna avser de första försäkringar som är förbehållna SRF:s medlemmar.

Under den fjärde rubriken ges allmän information om reseförsäkringar.

Under den sista rubriken kan ett formulär för läkarintyg hämtas upp, som kan användas när försäkringsbolaget begär ett sådant.

SRF 2011-07-21 (rev. 2017-08-28)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp