transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Reseförsäkringar

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen rekommenderar alla som reser utomlands att ha någon form av reseförsäkring som skydd mot oförutsedda händelser. Den som har tecknat en hemförsäkring har ett grundskydd, som i allmänhet gäller under de första 45 dagarna av en resa. Varar resan längre och/eller vill man ha ett något mer omfattande skydd, bör man teckna en separat reseförsäkring. De flesta resebyråer och researrangörer förmedlar reseförsäkringar.

Genom att klicka på länken nedan kommer du till en sida där allmän information om reseförsäkringar finns att läsa.

ReseförsäkringarSRF 2011-07-21
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp