transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Resegarantiförsäkring

IMAGES
Vector Nordic AB är resebranschens egen försäkringsverksamhet för resegarantier och andra garantikrav. Vector har bildats av SRF och ägs nu av ett sjuttiotal företag inom resebranschen i Norden inklusive Estland. Verksamheten startade i januari 2017.

Som anknuten försäkringsförmedlare till Gar-Bo Försäkring AB kan Vector förse resebyråer och researrangörer i Norden med säkerheter för de lagstadgade resegarantierna till rimliga premier utan uppläggningsavgifter och så långt möjligt utan krav på motsäkerheter. Vector ställer även säkerheter till Linkon (tågbiljetter) och IATA som s.k. Financial Security Provider.

Har du behov av hjälp med säkerheter för dina resegarantier och/eller för Linkon och IATA, kontakta Vector via info@vectornordic.com.

Vector Nordics hemsida: www.vectornordic.com

SRF 2017-06-14 (rev. 2018-03-21)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp