transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Utvidgad ansvarsförsäkring

I samarbete med Europæiske Rejseforsikring, Danmark, erbjuder SRF sina medlemmar en försäkring som täcker researrangörers och resebyråers ansvar för fel och brister i samband med paketresor och paketliknande resor.

Försäkringen kompletterar den verksamhetsförsäkring som medlemmarna kan teckna hos If. Verksamhetsförsäkringen täcker ansvar för förmögenhetsskador i bemärkelsen skadestånd i paketreselagen.

Den utvidgade ansvarsförsäkringen kompletterar verksamhetsförsäkringen och täcker sådana fall då researrangören/resebyrån blir skyldig att ersätta resenären för brister och fel både före och efter avresan, som orsakats av konkurs hos en underleverantör (exempelvis ett flygbolag), förseningar som medfört att resan blivit kortare än avtalat, inställda föreställningar, underlåtenhet att informera om pass- och visumbestämmelser etc. Fler exempel finns beskrivna i den broschyr som tagits fram för detta ändamål. Det ska tilläggas att försäkringen hade täckt många av de kostnader som researrangörerna fick bära på grund av askmolnet. Däremot påverkar den inte kravet att ställa resegaranti till Kammarkollegiet.

Försäkringsvillkor giltiga fr.o.m. 1 jan 2017.

Försäkringsgivare är Europæiske Rejseforsikring A/S i Danmark. Försäkringspremien skiljer sig beroende på omfattning och vilken självrisknivå man väljer.

Minimipremien uppgår till 5 800 kr för ett helt år. Tecknas försäkringen senare än i april proportioneras den enligt följande: maj-juni 8/12, juli-augusti 6/12, september-oktober 4/12. Tecknas den i november-december ska 2/12 betalas samtidigt som man förbinder sig att teckna försäkringen även för nästföljande år.

Försäkringen kan tecknas via den svenska försäkringsmäklaren, Söderberg & Partners.
Ansökan sker genom att formuläret anmälningsformulär fylls i och skickas till Söderberg & Partners.


SRF:s kansli svarar gärna på frågor om försäkringen.

SRF 2010-08-30
senast rev. 2018-01-03
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp