transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Verksamhetsförsäkring

IMAGES
 SRF:s VERKSAMHETSFÖRSÄKRING

är en gruppförsäkring framtagen exklusivt för SRF:s medlemmar i samarbete med Söderberg & Partners. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Här kan du läsa om Försäkringens Grundomfattning för perioden 180601-190531.

Teckning
Försäkringen tecknas genom Söderberg & Partners, som också administrerar försäkringen och svarar för kontakterna med försäkringsgivaren.

Försäkringen kan endast tecknas av SRF-medlemmar. Upphör medlemskapet i föreningen, upphör också förutsättningarna för anslutning till verksamhetsförsäkringen, som därmed avslutas vid närmast efterföljande förfallodag.

Omfattning
Försäkringen omfattar sådana risker som generellt finns i det slags verksamhet som bedrivs av resebyråer och researrangörer. Den allmänna ansvarsförsäkringen har kompletterats med ansvar för ren förmögenhetsskada. Allmänt ansvar gäller om företaget blir skadeståndsskyldigt för person och/eller sakskada. Ren förmögenhetsskada gäller när företaget blir skadeståndsskyldigt på grund av att företaget genom fel eller försumlighet orsakat sin uppdragsgivare/kund en ren penningförlust, exempelvis om resebyrån missat att beställa hotellrum med påföljd att kunden får extrakostnader.

Det är viktigt att en resebyrå som är medlem i SRF har en ansvarsförsäkring som omfattar ren förmögenhetsskada. Många företagsförsäkringar saknar en sådan omfattning. Det kan därför finnas anledning för de av SRF:s medlemmar som inte redan är försäkrade genom SRF:s verksamhetsförsäkring, att undersöka om den nuvarande försäkringen omfattar ansvar för ren förmögenhetsskada enligt paketreselagen.

Försäkringsbeloppen är satta till nivåer som skall skydda företagets balansräkning. Beloppen kan höjas för den som önskar det.

De fullständiga försäkringsvillkoren 2018/19 kan hämtas upp här.

Anmälan av skador
Skador anmäls direkt till If.

Frågor och kontakt
För frågor om försäkringen, kontakta Mikael Henningsson hos Söderberg & Partners, mikael.henningsson@soderbergpartners.se, tel vxl 08 451 50 00.

Underlag för försäkringsoffert lämnas på blanketten Offertansökan, som kan hämtas upp här och skickas per e-post till mikael.henningsson@soderbergpartners.se.

SRF 2010-05-11 (senast rev 2018-06-04)


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp