transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Medlemsavgifter

Avgifter 2018Avgifterna till föreningen (medlemsavgifter) och till serviceaktiebolaget (serviceavgifter) fastställs årligen av föreningsstämman. För år 2018 är den lägsta sammanlagda avgiften 9 000 kr (medlemsavgift 3 000 +
serviceavgift 6 000).MedlemsavgiftMedlemsavgift på 3 000:- betalas till Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ("föreningen").

Medlemsavgifterna är inte skattemässigt avdragsgilla för medlemmarna. Ingen moms tillkommer.ServiceavgifterServiceavgifterna som betalas till Svenska resebyråföreningens Service AB, är baserade på medlemsföretagens försäljning/affärsvolym*

Affärsvolym Avgifter 2018
till och med 100 mkr Enskilda medlemmar 6 000:-
överstigande 100 mkr0,014% av affärsvolym mellan 100 och 2 000 mkr
till högst 2 000 mkr


Serviceavgifterna är skattemässigt avdragsgilla för det betalande företaget. Moms tillkommer.KoncernföretagOm flera reseföretag ingår i en koncern och ägs av ett moderbolag med majoritetsinflytande betraktas dessa som en enda enskild medlem. Serviceavgiften beräknas på reseföretagens sammanlagda försäljning.

*För definition av försäljning/affärsvolym se Riktlinjer för redovisning.Associerade medlemmarAssocierade medlemmar betalar 9 000 kr i avgift.
Avgiften är inte avdragsgill. Ingen moms tillkommer.

SRF 2014-01-22
Rev. 2016-04-22; 2017-04-10
Senast reviderad 2018-02-20
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp