transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Medlemsförteckning

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen har mer än 250 medlemsföretag som tillsammans har cirka 400 försäljningskontor.

Sök i SRF:s medlemsregister enligt ett av alternativen: Namn på resebyråföretaget, namn på resebyråkedjan eller ortnamn. Vid sökning, ange någon eller några bokstäver av företagets, kedjans eller ortens namn eller hela namnet.

Uppgifterna om omsättning och antalet anställda i registret är hämtade ur årsredovisningarna för 2016.

Vi reserverar oss för att eventuella felaktigheter kan ha smugit sig in bland uppgifterna. Skulle ni hitta något fel, ber vi er vänligen påtala detta för oss.


List of Members

SRF has more than 250 member companies, which together have nearly 400 sales offices.

Search through SRF's member register using one of the following alternatives: Name of the travel agency company, name of the travel agency chain or location. When performing a search, please specify one or more letters of the company name, the chain name or the location, or write it out in full.

You can also fetch an Excel file with all SRF-members at the bottom of this page.

The information on sales (omsättning) and number of employees (antal anställda) has been taken from the 2016 financial statements of the companies.
Här kan du hämta upp en lista över alla medlemsföretag

You can fetch a list of all member companies here


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp