transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Marknadsuppgifter 2010



FÖRSÄLJNING I SVERIGE 2010



Av den totala försäljningen på 47 miljarder kronor uppskattas drygt 30% eller omkring 16 miljarder ha skett via Internet.




ANTAL SYSSELSATTA I SVERIGE 2010





ANTAL VERKSAMMA FÖRETAG I SVERIGE 2010



RESEBYRÅER
Antalet svenska företag som kan betraktas som resebyråer uppgick vid utgången av 2010 till knappt 300. Resebyråer (inkl. Internet- eller s.k. online-byråer) förmedlar i första hand andras resor och turisttjänster men arrangerar även egna paketresor, företrädesvis grupp- och konferensresor för affärsresekunder.

Av resebyråerna är cirka hälften huvudsakligen inriktade på privatresförsäljning, ett sjuttiotal renodlade affärsresebyråer och resterande blandresebyråer, dvs. sådana som säljer både privat- och affärsresor.

RESEARRANGÖRER
Det finns uppskattningsvis mellan 400 och 450 researrangörsföretag i Sverige. Ett fåtal av dessa är helt inriktade på arrangemang för andra företag, medan de flesta arrangerar och säljer paketresor för konsumenter. Härutöver finns ett antal företag i form av enskilda firmor och föreningar, som organiserar någon eller några enstaka resor om året.




LÖNSAMHET



Lönsamheten i branschen är generellt sett svag.

Under 2010 uppgick resebyråernas samlade resultat efter finansnetto till 150 mkr, vilket motsvarar en vinstmarginal av endast 0,4%. De renodlade affärsresebyråernas totala vinstmarginal var negativ.

Researrangörerna redovisade dock ett betydligt bättre resultat, nämligen 1 220 mkr. Vinstmarginalen blev således drygt 4%.

SRF 2011-10-16




transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp