transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Marknadsuppgifter 2011FÖRSÄLJNING I SVERIGE UNDER 2011Jämfört med år 2010 har den totala försäljningen gått upp med 5%. Researrangörerna ökade med 8% och resebyråerna med 3%. Av de senare svarade privatresebyråerna inkl. de renodlade online-byråerna för en ökning med 7%. Affärsresebyråernas försäljning var oförändrad.

Av den totala försäljningen på 50 miljarder kronor uppskattas drygt 35% eller mer än 17 miljarder ha skett via internet.
ANTALET SYSSELSATTA I SVERIGE 2011

ANTAL VERKSAMMA FÖRETAG I SVERIGE 2011RESEBYRÅER
Antalet svenska företag som kan betraktas som resebyråer uppgick vid utgången av 2011 till mindre än 300. Resebyråer (inkl. Internet- eller s.k. online-byråer) förmedlar i första hand andras resor och turisttjänster men arrangerar även egna paketresor, företrädesvis grupp- och konferensresor för affärsresekunder.

Av resebyråerna är cirka hälften huvudsakligen inriktade på privatresförsäljning, ett sjuttiotal renodlade affärsresebyråer och resterande blandresebyråer, dvs. sådana som säljer både privat- och affärsresor.

RESEARRANGÖRER
Det finns uppskattningsvis mellan 400 och 450 researrangörsföretag i Sverige. Ett fåtal av dessa är helt inriktade på arrangemang för andra företag, medan de flesta arrangerar och säljer paketresor för konsumenter. Härutöver finns ett antal företag i form av enskilda firmor och föreningar, som organiserar någon eller några enstaka resor om året.LÖNSAMHETLönsamheten i branschen är generellt sett svag.

Under 2011 uppgick resebyråernas samlade resultat efter finansnetto till knappt 450 mkr, vilket motsvarar en vinstmarginal av 1,3%. Jämfört med fjolåret har dock resultatet förbättrats. 2010 uppnåddes en vinstmarginal av endast 0,4%.

Researrangörerna redovisade ett betydligt bättre resultat, nämligen 1 222 mkr, vilket var nästan oförändrat jämfört med året innan. Vinstmarginalen blev således nästan 4%.

SRF 2012-10-14
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp