transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Marknadsuppgifter 2015

FÖRSÄLJNING I SVERIGE UNDER 2015 Den sammanlagda försäljningen via svenska resebyråer och researrangörer ökade med cirka 2,5 % under 2015. Researrangörerna ökade med drygt 4 %, medan resebyråernas försäljning steg något mer än 1 %. Anmärkningsvärt är att svenska resebyråers försäljning direkt till utlandet ökade betydligt mer än till den inhemska marknaden. Det är naturligtvis försäljningen via svenska resebyråers webbsidor som bidragit till detta.

Resebyråernas försäljning omfattar såväl den egna nettoomsättningen (bokningsavgifter och provisionsintäkter samt intäkter från försäljning av arrangemang i eget namn) som den förmedlade försäljningen av flygbiljetter, hotellogi m.m.

Fördelningen mellan affärsrese- och privatreseförsäljning är baserad på uppskattningar av resebyråernas inriktning, varför dessa siffror bör användas med viss försiktighet.

Försäljning över internet bedöms fortfarande ligga på en nivå runt 50 % av den totala försäljningen i Sverige.ANTAL SYSSELSATTA I SVERIGE 2015ANTAL VERKSAMMA FÖRETAG I SVERIGE 2015RESEBYRÅER
Antalet svenska företag som kan betraktas som resebyråer uppgick vid utgången av 2015 till 290. Resebyråer (inkl. internet- eller s.k. online-byråer) förmedlar i första hand andras resor och turisttjänster men arrangerar även egna paketresor, företrädesvis grupp- och konferensresor för affärsresekunder.

Av resebyråerna är majoriteten huvudsakligen inriktade på privatreseförsäljning, ett sextiotal renodlade affärsresebyråer och resterande blandresebyråer, dvs. sådana som säljer både privat- och affärsresor.

RESEARRANGÖRER
Det finns uppskattningsvis mer än 600 researrangörsföretag i Sverige. Ett fåtal av dessa är helt inriktade på arrangemang för andra företag, medan de flesta arrangerar och säljer paketresor för konsumenter. Härutöver finns ett antal företag i form av enskilda firmor och föreningar, som organiserar någon eller några enstaka resor om året. Bussresearrangörer ingår inte i de siffror som redovisas av SRF.LÖNSAMHETLönsamheten i branschen är generellt sett svag.

Under 2015 uppgick resebyråernas samlade resultat efter finansnetto till knappt 400 mkr, vilket motsvarar en vinstmarginal av 0,9 %. Jämfört med fjolåret har resultatet förbättrats något.

Researrangörerna redovisade ett betydligt bättre resultat, nämligen 820 mkr, vilket dock är en försämring jämfört med året innan. Vinstmarginalen blev nästan 2,4 %.

Vinstmarginalen för resebyråerna är framräknad som förhållandet mellan resultatet efter finansnetto och den totala försäljningen bestående av egen och förmedlad fakturering.

SRF 2016-10-18transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp