transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
UTBILDNING

SRF arrangerar löpande utbildning i form av kurser och seminarier i aktuella resebranschfrågor, juridik och moms. Läs mer i kolumnen till vänster.

Observera följande:

Anmälan till våra seminarier är bindande.

För att kunna hålla priserna på kurserna kostnadsfria eller på en så låg nivå som möjligt, behöver vi ha bindande anmälningar. SRF förbehåller sig därför rätten att debitera hela kostnaden för seminariet om man anmäler sig och uteblir. Behöver SRF ställa in ett seminarietillfälle t.ex. på grund av för få anmälda, får deltagare naturligtvis hela beloppet återbetalt.

Skulle seminariet inte genomföras ger vi besked till anmälda deltagare minst 14 dagar i förväg.

Kursmaterial skickas i regel ut elektroniskt i efterhand och delas inte ut i tryck.


TRAC

SRF är huvudman för yrkeshögskoleutbildningen av resekonsulter i TRAC Travel Academy's regi. SRF stöttar även utbildningen "Sustainable Tourism Management", en kompetenshöjande yrkeshögskoleutbildning på halvfart och distans för personer som redan jobbar inom turism.


SRF 2017-10-29
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp